วันศุกร์ที่ 20 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 5 นาฬิกา 20 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   


ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร


       ใน พ.ศ. 2483 รัฐบาลอันมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้คิดทำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดทุกจังหวัดมีบัญชาให้กรมศิลปากร ที่มีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นอธิบดีให้ประสานงานกับจังหวัดต่างๆคิดทำเรื่องเกี่ยวกับ
       1.เครื่องหมายประจำจังหวัด
       2.สินค้าพิเศษสำหรับจังหวัด
       3.การบำรุงค้าพื้นเมืองในทางศิลปกรรม
       ขอกล่าวย้อนศรจากข้อ 3. คือการบำรุงสินค้าพื้นเมืองในทางศิลปกรรม ได้แก่ การออกแบบลวดลายและการใช้สีโดยกรมศิลปกรจะช่วยเหลือ
       ส่วนข้อ 2. สินค้าพิเศษ จังหวัดสมุทรสาครเสนอไป 4 อย่างคือ1.แป้งเกลือจืด 2.ปลาทูกระป๋อง 3.ลูกจากดอง 4.น้ำปลากุ้ง แป้งเกลือจืด เพราะ
       "แป้งเกลือจืดประชาชนอาจจะประกอบทำเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวได้ และเป็นของที่ทำได้ง่ายไม่ยากนัก อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครอุดมไปด้วยเกลือจืด ซึ่งประชาชนอาจหาได้โดยสะดวก"
       แป้งแกลือทำจากเกลือจืดซึ่งเป็นเกลือที่ได้หลังจากทำเกลือสมุทรนำไปทำเป็นปูนซิเมนต์ ถ้านำมาสะตุแล้วทำเป็นผงแป้งเกลือจืดนำไปทำ แป้งนวลทาหน้า ทาตัว
       มาถึงข้อ 1. ซึ่งสำคัญคือ เครื่องหมายประจำจังหวัดซึ่ง หลวงวิเศษภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เสนอสิ่งที่จะเป็นตรงจังหวัดไป 4 อย่าง
       1. เรือเฉลิม เนื่องด้วยการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าเฉลิม แต่ศาลากลายจังหวัดไม่ได้ตั้งที่ท่าฉลอม
       2. โป๊ะ เพระเป็นการประกอบอาชีพจับประทะเล ต่อไปคงใช้วินี้น้อยลง
       3. ศาลเทพเจ้าจอมเมือง ภายในป้อมวิเชียรโชฎก
       4. นาเกลือ ด้วยเป็นจังหวัดที่มีนาเกลือมากกว้าจังหวัดอื่น
       กรมศิลปากต พิจารณาตามขั้นรอนโดยเจ้าหน้าที่เสนอให้ใช้เรือฉลอมจอดอยู่หน้าสเทพเจ้าจอมเมือง แต่พระยาอนุมานราชธน หัวหน้ากองศิลปวิทยามีความเห็นว่า ควรเป็นรูปเรือสำเภาหน้าป้อมวิเชียรโชฎก และ หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีกรมศิลหากร มีคำสั่งให้ใช้สำเภา
       จากการค้นคว้าภาพตราสัญลักษณ์จังหวัดสมุทรสาครที่เก่าที่สุดจากปกหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เป็นรูปเรือสำเภา ใบเรือกินลมไปทางหัวเรือ แต่ธงบนยอดเสากระโงทั้ง 3 พัดไปด้านท้ายเรือ แปลกดี และด้านหลังเป็นรูปอาคารมีปล่องไฟ ยังสรุปไม่ได้ว่าคืออะไร บางท่านว่าเป็นปล่องของเกียกกายซึ่งเป็นกองซึ่งเป็นกองเสบียงปรุงอาหารของกองทัพที่ตั้งอยู่ข้างป้อมวิเชียรโชฎก บางท่านเห็นว่าเป็นปล่องโรงไฟฟ้า
       ตราจัวหวัดนี้ต่อมาเขียนหลายรูปแบบ แต่ควรยึดของเดิมสุดเพราะยังไม่มีการเหลี่ยนแหลงจากกรวมการปกครองสงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =