วันศุกร์ที่ 20 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 5 นาฬิกา 20 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   


ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองสมุทรสาคร

       ตราสัญลักษณ์นี้เป็ฯที่สนใจมากในขณะที่มีการสร้างแท่นบนเกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกถนน เศรษฐกิจตัดกับถนนเอกชัย หน้าวิทยาลัยเทคนิค และสถานีตำรวจภูธรสมุทรสาครถามกันว่า เป็นรูป “ใคร”ขี่ครุฑ พระนารายณ์ หรือกากีหรือเทวดาองค์อื่นๆ
       ตราสัญลักษณ์นี้นายสนอง ศิลาสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในพ.ศ2481 – 2482 เป็นผู้ออกแบบ เป็นรูปเทพเจ้าจอมเมืองก็คือ เจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งชาวสมุทรสาครเคารพนับถือมากทรงครุฑซึ่งเป็นสัตว์อันมีฤทธานุภาพมาก ถือเป็นเทพองค์หนึ่ง ในศาสนาพราหมณ์เป็นความหมายว่าเจ้าพ่อหลักเมืองจะคอยดูแลปกป้อง คุ้มครองชาวสมุทรสาครซึ่งส่วนมากประกอบอาชีพทางการประมงในทะเลให้ได้รับความปลอดภัยและประสพโชคดีสงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =