วันศุกร์ที่ 20 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 5 นาฬิกา 20 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   
       ครั้งแรกเริ่มนับตั้งแต่สร้างพระอุโบสถหลังแรกเสร็จแต่ยังขาดพระประธานอยู่ ในเวลาต่อมาได้ยินข่าวเล่าลือกันว่า "วัดช่องสะเดา" ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร้างไปแล้ว และร้างมาจนเดี๋ยวนี้ เหลือพระประธานอยู่ พระประธานมีลักษณะสวยงามมาก หากได้อาราธนามาเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดช่องลมแล้ว ก็จะเป็นศิริมงคลมาก จึงพร้อมกันไปที่วัดช่องสะเดา เสี่ยงสัจจาธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อปู่ (หินแดง) ด้วยการปั๊วะปวย (ภาษาจีนแปลว่าอย่างไรไม่ทราบ) ตามประสานิยมในสมัยนั้นว่า หากหลวงพ่อปู่จะไปสถิตย์ ณ วัดช่องลมแล้ว ขอให้เซ้งปวยและก็เป็นการสมความปรารถนา เพราะปวยนั้น "เซ้งปวย" ตามที่ได้ทำพิธีตั้งสัตยาธิษฐานไว้ในเบื้องต้น จึงพร้อมกันจัดอัญเชิญท่านลงเรือที่เตรียมไว้พร้อมแล้ว พร้อมด้วยขบวนแห่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งนัก มาสถิตย์ประดิษฐาน ณ วัดช่องลม หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ 6 นิ้ว ส่วนสูงจากพื้นพระสันถัดไปถึงสุดพระเมาลี 5 ศอก อนึ่งผู้ไปอาราธนาพระประธานมากจากวัดช่องสะเดามีหลักฐานที่เชื่อถือได้แน่นอน คือ มารดาของนางพยุง ลือประเสริฐ และมารดาของคุณนายทองอยู่ บูรณกิจ (ผู้เล่า) ตั้งแต่สองท่านนี้ยังรุ่นสาว อายุราว 11 หรือ 12 ปี ได้ไปช่วยพายเรือลากจูงเรือแห่หลวงพ่อปู่มาจากวัดช่องสะเดาสงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =