วันศุกร์ที่ 20 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 5 นาฬิกา 20 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   
ปฐมเหตุการจัดสร้าง
       เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จ เถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบรอบปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2539 จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัด  ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรนับเป็นเอกอนันต์  ตลอดระยะเวลา  อันยาวนานแห่งการเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ จึงได้พร้อมใจกันดำเนินการจัดสร้างพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) มีขนาดความสูข 9.85 เมตร ฐานล่างสูง 8.88 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองหนัก 15 ตัน ประทับยืนบนฐานดอกบัว และมังกร ภายในถ้ำใต้ฐาน ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง 1.08 เมตร หล่อด้วยทองเหลือง และพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่าง ๆ หลายปาง อยู่บนพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน   ประดิษฐาน ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2539 ได้เปิดเป็นทางการสงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =