วันศุกร์ที่ 20 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 5 นาฬิกา 20 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   


แท่นวางพระธาตุ

เป็นงานศิลป์ทำด้วยมือ สร้างจากไม้ ลงสี และเขียนรูป จัดทำเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ โดยเฉพาะ
รายได้จากการจำหน่าย สมทบกองทุนชมรมพระธาตุล้านนา เพื่อการสาธารณะกุศล

ขนาด กว้าง 25 ซม. ยาว 27 ซม. สูง 38 ซม. น้ำหนักประมาณ 2 กก. ราคาแท่นละ 1,500 บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (เฉพาะในประเทศ)สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =